โรงแรมฟูจิเลค

Access

Access

โรงแรมฟูจิเลค
1 ฟูนัตสึ ฟูจิคาวากูจิโกะมาจิ มินามิตสึรุกุน จังหวัดยามานาชิ
401-0301.
โทรศัพท์ :+81(555)72-2209 8.00 น. ถึง 20.00 น.
มีบริการรับจากสถานีคาวากูจิโกะมาส่งยังโรงแรมของเราโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม หากโดยสารด้วยรถยนต์ท่านจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที เมื่อท่านเดินทางถึงสถานีแล้ว กรุณาติดต่อมายังเราที่หมายเลข 0555-72-2209

pagetop

จากโตเกียว

จากสถานีชินจุกุ (ท่ารถโดยสารไฮเวย์บัส ทางออกทิศตะวันตก)

1.เดินทางโดยจูโอเอ๊กซเพรสไฮเวย์บัส
เคาน์เตอร์สำรองตั๋วตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าร้านจำหน่ายสินค้าอิเลกทรอนิกส์ชื่อ ร้านโยโดบาชิ คาเมร่า ใกล้กับทางออกทิศตะวันตกของสถานีชินจุกุ ท่านสามารถสำรองตั๋วทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 03-5376-2222 หรือ 0555-72-5111 หรือเข้าไปยังเว็ปไซต์ www.highwaybus.com (มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที
สถานีชินจุกุ  สถานีคาวากูจิโกะ

2.การเดินทางโดยรถไฟ
โดยสารรถไฟสายเจอาร์จูโอ ไปยังสถานีโอทสึคิ จากนั้นเปลี่ยนไปขึ้นสายฟูจิคิวโค เพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีคาวากูจิโกะ เส้นทางนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที หากท่านโดยสารรถไฟด่วนพิเศษจากชินจุกุ ไปโอทสึคิ สำหรับเส้นทางนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

pagetop

จากสนามบินนาริตะ/ฮาเนดะ

โดยสารสายรถไฟเจอาร์หรือเคเซอิ หรือรถบัสลิมูซีนไปยังสถานีชินจุกุ สำหรับข้อมูลการเดินทางจากสถานีชินจุกุไปยังสถานีคาวากูจิโกะ กรุณาอ้างอิงจากเส้นทางที่แนะนำไว้ข้างต้น

pagetop

จากโอซาก้าไปเกียวโต

โดยสารรถไฟหัวกระสุนโตไคโดจากชินโอซาก้าหรือเกียวโตไปยังสถานีมิชิ ใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 2 ชั่วโมง 45 นาที จากชินโอซาก้าหรือเกียวโต จากนั้น โดยสารรสบัสฟูจิคิวโคจากสถานีมิชิมะไปยังคาวากูจิโกะ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ด้วย
*ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตารางการเดินรถบัสได้จาก http://www.fujikyu.co.jp (มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วย)

pagetop

สำหรับผู้ถือบัตรเจแปนเรลพาส

หากท่านต้องการใช้บริการสายเจอาร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั้น เรามีตัวอย่างเส้นทางการเดินทางแนะนำท่านดังนี้

ชินโอซาก้า หรือ เกียวโต → โตเกียว → *(ชินจุกุ) → โอทสึคิ
*บางครั้ง จำเป็นต้องเปลี่ยนรถไฟที่สถานีชินจุกุ

จากโอทสึคิ ไม่มีบริการรถไฟเจอาร์ ท่านจำเป็นต้องโดยสารสายฟูจิคิวโคไปยังคาวากูจิโกะ
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://transportation.fujikyu.co.jp/English

หมายเหตุ : เหล่านี้เป็นข้อมูลจริง ณ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2012 (ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

PAGETOP